Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 13

Autor Bobrzecka Marzena, Guzek Monika, Kondracki Radosław, Lisowska Anna, Lorek Kamil, Martuszewska Jolanta, Seredyńska Marta, Sokół Marika, Sowiński Rafał

Monografia naukowa, literatura naukowa: nauki społeczne i humanistyczne, rok wydania: 2019

Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

SPIS TREŚCI

RÓWNOŚĆ SZANS W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE Monika Guzek

EKSPLOATACJA KOBIET W CELU ŚWIADCZENIA KOMERCYJNYCH USŁUG SEKSUALNYCH LUB PRACY W EROTYCZNYM PRZEMYŚLE ROZRYWKOWYM JAKO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA FORMA HANDLU LUDŹMI Magdalena Wójcik

PROBLEM STOSOWANIA PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC MĘŻCZYZN Magdalena Wójcik

WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Kamil Lorek

TERAPIA TAŃCEM W FUNKCJONOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEROCKU  Marta Seredyńska

KSZTAŁCENIE PROOBRONNE W POLSCE – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA Radosław Kondracki

EDUKACJA ALTERNATYWNA – INNE OBLICZE EDUKACJI XXI WIEKU Jolanta Martuszewska

INTERNET – PLATFORMA INDYWIDUALIZMU? PROBLEM AUTORSTWA TREŚCI W SIECI Rafał Sowiński

ZABURZENIA UROJENIOWE JAKO PRZESŁANKA PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO BEZ JEGO ZGODY Anna Lisowska

ROLA DESIGNU W TWORZENIU WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI HOTELOWEJ Marzena Bobrzecka

DYPLOMACJA MORSKIEGO PRZYMUSU W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ – CASUS STOSUNKÓW POLSKO-GDAŃSKICH Marika Sokół

ISBN 978-83-66187-56-6 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN 978-83-66187-55-9 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Oryginalny tytuł

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 13

Data publikacji

2019-09-17

Rok wydania

2019

Liczba stron

134

Miejsce wydania

Polska

Język

język polski

Średnia ocena

error: Treść jest chroniona.