Czasopisma naukowe w ofercie wydawniczej Exante Wydawnictwo Naukowe 

 

Informacje o rejestracji czasopism naukowych

Informujemy, że Wydawca jest w trakcie rejestracji trzech czasopism naukowych:


 • Problemy nauk prawnych w teorii i praktyce
 • Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Teoria i praktyka
 • Problemy nauk humanistycznych i społecznych. Teoria i praktyka

Punktacja artykułów

Punktacja: 5 punktów/artykuł naukowy (punktacja ryczałtowa). Punktacja teoretyczna, z uwagi na brak rozporządzenia. Punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 6 ust. 1 pkt 2,  § 8 ust. 1 pkt 2).

Żadne z czasopism nie jest i w najbliższych miesiącach nie będzie widoczne dla baz Scopus i Web of Science. Czasopisma nie  figurują w obecnym wykazie czasopism punktowanych (tzw. listy A, B,C) oraz nie będą figurowały w nowym ministerialnym wykazie czasopism, który ma pojawić się do połowy 2019 r. Dopiero po wydaniu kilkunastu numerów, Wydawca podejmie starania ukierunkowane na wprowadzenie czasopism do międzynarodowych baz czasopism.

Uwaga: artykułu opublikowanego w czasopiśmie Exante nie będzie można wykorzystać na cele postępowania awansowego (postępowania o nadanie stopnia doktora i postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego).

Artykuł opublikowany w naszym czasopiśmie zostanie uwzględniony na etapie ewaluacji jakości działalności naukowej reprezentowanej jednostki naukowej lub przy ocenie potwierdzającej aktywność naukowo-badawczą. Będzie to osiągnięcie naukowe brane pod uwagę podczas oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej jednostki, bez względu na reprezentowaną dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową – informacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 6 ust. 1 pkt 2,  § 8 ust. 1 pkt 2).

 

Wstępne informacje o czasopismach naukowych

W najbliższym czasie pojawią się na stronie exante.com.pl podstrony zawierające pełne informacje o wprowadzanych do oferty wydawniczej czasopismach naukowych. Poniżej zaprezentowano wstępne informacje.


 • Tytuły: w trakcie rejestracji. Zostaną potwierdzone po zakończeniu procesu rejestracji, łącznie  z numerami ISSN dla wersji papierowej i elektronicznej.
 • Częstotliwość wydań: dwumiesięczniki.
 • Numer ISSN: tak.
 • Forma wydania: elektroniczna i papierowa.
 • Format: A4.
 • Układ treści: dwie kolumny.
 • Tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe: w języku polskim i angielskim.
 • Przyjmujemy artykuły w języku polskim i angielskim.
 • Objętość artykułów: minimalnie 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami), maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami), w tym elementy graficzne.
 • Recenzja naukowa: tak. Recenzję główną przygotowują osoby spoza Wydawnictwa, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Informację na temat procedury recenzji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka wydawnicza”.
 • Opłata za wydanie: Tak. Wnoszona po recenzjach, jeżeli są pozytywne. Wysokość opłaty: 295 zł (dla tekstów o objętości 0,5 arkusza wydawniczego). Opłata za publikację tekstów o objętości powyżej 0,5 arkusza wydawniczego  kalkulowana jest wg proporcji. Maksymalnie 5 współautorów. W cenie wydanie elektroniczne. Opłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydania papierowego wynosi 30 zł.

Nabór artykułów

Teksty do pierwszych numerów przyjmujemy do 11 lutego 2019 r. Wydanie numerów 1/2019 planowane do końca marca 2019 r. Teksty należy obecnie rejestrować przy wykorzystaniu formularza rejestracji na stronie https://exante.com.pl/monografie-naukowe/

Standard edycyjny:  Pobierz.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout