Prace nad drugą wersją wykazu wydawnictw monografii naukowych

Pierwszy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ukazał się na początku 2019 r. Pisaliśmy o tym tu. Wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe do 15 września mogły ubiegać się o włączenie do wykazu, składając stosowne dokumenty za pośrednictwem systemu PBN. Na dzień dzisiejszy nie jest znany oficjalny termin ukazania się zaktualizowanej listy wydawnictw. Z analizy dostępnych … Czytaj dalej Prace nad drugą wersją wykazu wydawnictw monografii naukowych