Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 28.02.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Turystyka i rekreacja. Aspekty społeczno-ekonomiczne.”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 15.12.2016 r.

Planowany termin wydania monografii: marzec 2017.

Obszary tematyczne monografii naukowej

Przyjmujemy artykuły dotyczące m.in.

 • Geografii turystycznej
 • Hotelarstwa
 • Podstaw rekreacji
 • Krajoznawstwa z elementami historii architektury
 • Marketingu i badań marketingowych
 • Finansów przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego
 • Obsługi ruchu turystycznego
 • Ekonomiki turystyki i rekreacji
 • Programowania i organizowania rekreacji
 • Animatorów rekreacji
 • E-biznesu w turystyce
 • Turystyki zdrowotnej, SPA & wellness

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Rejestracja udziału w monografii naukowej

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout