konferencje Katowice

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 30.11.2016 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Wybrane problemy teorii i praktyki.”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 30 listopada 2016 r.

Planowany termin wydania monografii: grudzień 2016.

Obszary tematyczne monografii naukowej

Przyjmujemy artykuły dotyczące m.in.

 • Rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych
 • Akustyki i wibroakustyki stosowanej w budownictwie
 • Wpływów środowiskowych, sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle i ludzi
 • Inżynierii wiatrowej
 • Interakcji budowla-podłoże
 • Ochrony budowli przed wpływami środowiskowymi
 • Tłumienia drgań mechanicznych i akustycznych
 • Nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych
 • Komfortu ludzi i wiboekologii w budownictwie
 • Projektowania budowli specjalnych przy uwzględnieniu wpływów środowiskowych
 • Fundamentowania
 • Badania budowli i konstrukcji przy wpływach środowiskowych

Każdy artykuł podlega recenzji. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Rejestracja udziału w monografii naukowej

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout