Publikacje naukowe elementem dorobku naukowo-badawczego

Publikowanie naukowe. Prace publikowane to ważne osiągnięcie w pracy naukowej.  Ogólnie dzieli się je na:

  • artykuły naukowe,
  • monografie naukowe (rozdział/y w monografii, autorstwo całej monografii),
  • podręczniki autorskie, skrypty, poradniki etc.

Publikowanie w czasopismach

Artykuły naukowe najlepiej  publikować w punktowanych i recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, mianowicie:

  • wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR),
  • wyróżnionych w ERIH (European Reference Index for the Humanities),
  • wyróżnionych na liście ministerialnej A (maksymalna liczba punktów 50), B (maksymalna liczba punktów 15) i C (maksymalna liczba punktów 25).

Publikowanie w monografiach naukowych

Drugim ważnym elementem dorobku naukowo-badawczego są publikacje w monografiach naukowych. Artykuł zgłoszony do monografii naukowej, który uzyska pozytywne recenzje publikowany jest jako rozdział w monografii, a Autor artykułu staje się członkiem zespołu autorskiego. W tym przypadku monografia naukowa stanowi pracę zbiorową pod redakcją naukową konkretnej osoby.

Punktacja udziału w monografii naukowej:

  • rozdział (5 pkt),
  • 2 rozdziały (10  pkt),
  • 3 rozdziały (15 pkt),
  • redakcja monografii naukowej 5 pkt.

Aktualna definicja monografii naukowej

Monografia naukowa to dzieło, opracowanie naukowe opublikowane (jako książka, odrębny tom lub forma elektroniczna w Internecie), spójne tematycznie i recenzowane o objętości co najmniej 6 arkuszy wydawniczych. Zagadnienia w nim ujęte zaprezentowano w sposób oryginalny i twórczy. Zawiera bibliografię naukową i przypisy. Posiada nr ISBN lub DOI. Egzemplarze obowiązkowe monografii przekazano uprawnionym bibliotekom. Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015).

Trwa nabór artykułów do monografii naukowych

Inne przykładowe osiągnięcia w pracy naukowej

Aktywność naukowa kwalifikowana do dorobku naukowo-badawczego to nie tylko opublikowane teksty naukowe. Uwzględnia się w niej również m.in.: referaty (prelekcje na konferencjach krajowych i zagranicznych), udział w projektach badawczych, kierowanie projektami badawczymi, przygotowanie ekspertyz i opracowań na rzecz praktyki, recenzje, patenty i inne.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout