Monografia naukowa. Seria: Budownictwo

W lutym 2016 r. Exante wydało monografię naukową „Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” pod redakcją naukową dr Klaudii Pujer. Monografię wydano po 1,5 miesiąca od zamknięcia naboru artykułów. Pierwotną wersją monografii jest wersja elektroniczna. W I połowie 2016 r. monografia zostanie również wydana drukiem (odrębny nr ISBN).

Recenzentem publikacji był dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (Politechnika Gdańska). Tematyka monografii leży w głównym nurcie zainteresowań Recenzenta.

Fragmenty recenzji wydawniczej

Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczej.

Przedmiotem recenzji jest monografia pt. “Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” o szacunkowej objętości 9,18 arkuszy wydawniczych.

Praca podzielona jest na trzy odrębne tematycznie części:

część I: wybrane techniczne i użytkowe  rozwiązania budowlane,

część II: efektywność materiałów budowlanych,

część III: budownictwo zrównoważone i przemysłowe.

Każda z części monografii zawiera 4 rozdziały o spójnej treści.

Na podstawie analizy treści przedłożonej do recenzji pracy stwierdza się, że w odczuciu Recenzenta celem zamieszczonych w pracy materiałów jest przedstawienia aktualnych problemów technicznych budownictwa, rozważanych w ujęciu konstrukcyjno-materiałowym, jak również ekonomiczno-gospodarczym i ekologicznym.
Zastosowane podejście sprawie, że przedmiotowa monografia ma charakter wielowątkowy, co umożliwia jej interdyscyplinarne wykorzystanie zainteresowanym czytelnikom do dalszych prac, zarówno o charakterze inżynierskim, jak również naukowo-badawczym (…).

KONKLUZJA RECENZJI

(…) Prezentowane wyniki badań są w większości autorstwa pracowników naukowych rozpoczynających karierę naukowo-badawczą i stanowią jedynie fragment szerszego programu badań, i tym samym nie należy ich traktować jako podsumowania prac wieloletnich.

W odczuciu Recenzenta stwierdzenie niedoskonałości programu badań na jego wczesnym etapie oraz ich wyeliminowanie lub istotne ograniczenie zazwyczaj wpływa korzystnie na ostateczną wartość uzyskanych wyników.  

Reasumując Recenzent w pełni popiera działania zmierzające do publikacji przedłożonej do oceny monografii.

Pobierz monografię

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout