monografie naukowe

Punktowane publikacje naukowe online i drukowane

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą elektronicznych recenzowanych publikacji naukowych. Recenzowane monografie naukowe wydajemy online oraz w formie tradycyjnej – drukowanej. Udział w monografiach  jest punktowany.

Monografie naukowe wydawane są względnie szybko, po zebraniu zespołu autorskiego i recenzjach: wewnętrznej – wydawniczej i zewnętrznej (doktorskiej lub profesorskiej). Autorzy w pierwszej kolejności otrzymują wersję online monografii, a dalej monografię wydaną tradycyjnie.

Punkty za recenzowane publikacje naukowe 

Udział w publikacji naukowej (autorstwo rozdziału w monografii wieloautorskiej) jest ważny dla 3 kategorii podmiotów:

  1. studentów i doktorantów,
  2. pracowników naukowych,
  3. jednostek naukowych.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej powiększa dorobek naukowy:

  1. w przypadku studentów i doktorantów jest to ważne ze względu na pozyskanie pomocy finansowej w postaci stypendiów uczelnianych  i ministerialnych. Ma to zastosowanie szczególnie do doktorantów, którzy realizując studia doktoranckie zobowiązani są do publikowania (publikacje są niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego). Poza tym, autorstwo publikacji naukowych (w recenzowanych czasopismach i monografiach) jest istotne z punktu widzenia pozyskania wsparcia finansowego (np. stypendium projakościowe, dla najlepszych doktorantów). Punktacja  za autorstwo publikacji naukowej jest zróżnicowana i zależy od kryteriów wewnątrzuczelnianych. Zaznaczyć należy, że przy rozliczaniu doktoranta z aktywności naukowej, największa liczba punktów przyznawana jest za autorstwo artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach i monografiach naukowych. Biorąc pod uwagę kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium za autorstwo monografii doktorant może uzyskać od 10 do 36 pkt, a za autorstwo rozdziału w monografii naukowej od 3 do 12 punktów (w zależności od uczelni). Nasza lista monografii naukowych uwzględnia obie możliwości, autorstwo całej monografii, jak również autorstwo rozdziału w monografii;
  2. publikacje naukowe są również istotne dla pracowników naukowych. Stanowią podstawę oceny aktywności naukowej pracownika przez jednostkę. Ponadto przyczyniają się do oceny parametrycznej samej jednostki naukowej (z punktu widzenia jej osiągnięć), w której zatrudniony jest pracownik. Stąd przełożeni jednostek naukowych tak duży nacisk kładą na aktywność naukową swoich pracowników. Innymi słowy im większa ta aktywność i jakość publikowanych prac, tym wyższa ocena danej jednostki naukowej (np. uniwersytetu). Podstawą oceny parametrycznej jednostki naukowej jest Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015).

Publikacje naukowe online – cechy, zalety

Nasze monografie niczym nie ustępują  tradycyjnym monografiom, ponieważ ich struktura jest odpowiednikiem wersji drukowanej, którą również otrzymują autorzy. Każda zawiera: okładkę, spis treści, wstęp, część zasadniczą, nr ISBN. W cenie udziału:  recenzje, skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, druk, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych. Zgłoszone rozdziały przechodzą przez dwa etapy recenzji: wydawniczą (wewnętrzną – doktorską) oraz zewnętrzną (doktorską lub profesorską). Recenzje do wglądu autorów. Proces wydawniczy trwa od 14 dni do 2 miesięcy (uwarunkowany jest głównie szybkością zebrania zespołu autorskiego).

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout