konferencja dla doktorantów 2016

Konferencje dla doktorantów: typ naukowy i szkoleniowo-warsztatowy

Konferencje dla doktorantów można podzielić bardzo ogólnie na te o profilu:

  1. naukowym i
  2. szkoleniowo-warsztatowym.
  • Konferencja naukowa to inaczej zebranie studentów, doktorantów, habilitantów, doktorów, profesorów (niekiedy przedstawicieli świata biznesu), zatem osób naukowo zainteresowanych daną dziedziną nauki. Typowe dla konferencji naukowych są sesje plenarne i panelowe (w pierwszych docelowo uczestniczą wszyscy, w drugich – z reguły realizowanych równolegle – osoby zainteresowane konkretnym zagadnieniem), w trakcie których ma miejsce zeria wykładów i miniwykladów prelegentów.  W znakomitej większości przypadków rezultatem konferencji jest publikacja pokonferencyjna.
  • Konferencje o profilu szkoleniowo- warsztatowym uzupełnione są o zajęcia praktyczne, które wiedzę zdobytą w trakcie prelekcji pozwalają utrwalić w praktyce. W pierwszej części słuchacze przyswajają teorię (słuchając prelekcji, coraz częściej bazujących na case study), w drugiej pracują w grupach nad danym zagadnieniem pod okiem trenera. Zatem ten typ spotkania ma wiele wspólnego ze szkoleniem. Niekiedy w trakcie tego typu wydarzenia możliwe jest również wystąpienie z referatem i opublikowanie artykułu w materiałach konferencyjnych, czy np. monografii.

Pisanie, redakcja pracy doktorskiej – zagadnienia teoretyczne i metodologiczne tematem przewodnim konferencji

W dniu 9 stycznia 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa dla doktorantów dotycząca metodyki przygotowania dysertacji doktorskiej. Problematyka konferencji skoncentrowana jest na niejednoznacznych kwestiach teoretycznych i empirycznych związanych z redakcją pracy doktorskiej. Wydarzenie podzielono na dwie części: teoretyczną – wykład w ramach sesji bazujący na case analysis i szkoleniową – warsztat praktyczny pozwalający na utrwalenie wiedzy pozyskanej w części pierwszej konferencji. W sesji warsztatowej będzie można przede wszystkim przećwiczyć konstruowanie zagadnień metodologicznych (m.in. założenia badawcze: problemy, cele pracy doktorskiej, teza i hipotezy, operacjonalizacja zmiennych i wskaźników i ich weryfkacja).

Dla kogo?

Konferencję kierujemy do doktorantów różnych kierunków. Pewne zasady redakcji pracy doktorskiej i realizacji badania naukowego są stałe i mają zastosowanie w różnych dziedzinach nauk. W rezultacie, zagadnienia poszczególnych sesji omawiane będą w duchu interdyscyplinarności, która jest przecież głównym atrybutem współczesnej nauki, w tym metodologii.

Wyraża się ona tym, że wiele nauk zapożycza metodologie innych nauk lub buduje własne metodologie. Przykładem pozostaje ekonometria, która bazuje na zmodyfikowane metodologii statystyki i z powodzeniem dostosowuje ją do analizy poszczególnych zagadnień ekonomii. Zatem, metodologia jest nieodłącznie związana z pomiarem i badaniami (empirią). Interdyscyplinarność jest w istocie modą i koniecznością badawczą, jak również tendencją występującą w różnych podejściach badawczych. Trudno zrealizować badania własne nie wychodząc poza ramy własnej dyscypliny, choć wielu badaczy stoi na stanowisku, iż jest to możliwe. Problem interdyscyplinarności nauk staje się coraz częściej przyczynkiem żywych dyskusji na temat sposobności i niemożności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Również i ta kwestia będzie przedmiotem rozważań na konferencji dla doktorantów zaplanowanej w dniu 9 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout