konferencja naukowa socjologia

Kilka uwag o rozwoju socjologii

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie konferencjami socjologicznymi. Sama socjologia to nauka relatywnie młoda, co nie zmienia faktu, iż geneza wybranych koncepcji socjologicznych sięga czasów starożytnych. Nie mniej jednak, próby merytorycznego zrozumienia i wyjaśnienia zachowań społecznych inicjowane i realizowane są z rozmaitym skutkiem od nieco ponad dwustu lat. Doskonałą okazją do dyskusji na temat kształtu współczesnej szeroko rozumianej socjologii stwarzają konferencje socjologiczne.

Socjologia będąca formą refleksji o procesach społecznych towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, również wówczas, gdy nawiązywała do przeróżnych rozważań o panującym ładzie społecznym, ustrojach politycznych czy interakcjach zachodzących między władzą, a poddanymi. Z chwilą zyskania statusu dyscypliny naukowej, istotnie poszerzył się jej obszar zainteresowań. Przedmiotem (między innymi dociekań konferencyjnych) stały się: relacje interpersonalne, mechanizmy regulujące relacje wewnątrz grup społecznych, na równi ze zjawiskami, takimi jak kultura i wierzenia, tworzącymi symboliczną warstwę ludzkiego bytu, czy stratyfikacja społeczna będąca teorią  zróżnicowań członków nowoczesnego społeczeństwa.

Socjologie szczegółowe – kontekst rozwoju

Socjologia operuje pojęciami i analizuje zjawiska tak na poziomie makrospołecznym zbiorowości ludzkich, jak również na poziomie mikrospołecznym, a zatem odnoszącym się do mniejszych zbiorowości ludzkich, stanowiących jednak integralną całość. Na tym tle wyłoniły się socjologie szczegółowe, tj. socjologia miasta, wsi, kultury, edukacji, sportu, ciała, codzienności, zdrowy i choroby, starzenia się, czy wychowania wpisująca się w zakres socjologii rodziny. To właśnie współczesna rodzina jest tematem przewodnim jednej z organizowanych przez nas konferencji o profilu socjologiczno-pedagogiczno-ekonomicznym.

Socjologia rodziny tematem konferencji

W dniu 21 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja o profilu socjologiczno-pedagogiczno-ekonomicznym poświęcona przemianom współczesnej rodziny. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. W trakcie sesji plenarnych z punktu widzenia teorii i praktyki badawczej omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące tradycyjnych i alternatywnych form życia małżeńskiego i partnerskiego, a na tym tle zagadnienia związane z przemianami współczesnego małżeństwa, aktualnego wzorca rodzicielstwa i wiele innych.

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout