Uwarunkowania, szanse i ograniczenia badań marketingowych online

Realizacja badań marketingowych przy wykorzystaniu Internetu wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury technologicznej. Sprowadza się to w pierwszej kolejności do utworzenia w firmie  systemu informacji marketingowej (SIM). Nierzadko zbudowanie takiego zaplecza jest zbyt wielkim wyzwaniem, stąd wielu przedsiębiorców decyduje się na zlecenie jego budowy wyspecjalizowanej w takich usługach firmie badawczej. Kluczowym warunkiem prowadzenia badań online jest dysponowanie bazą adresów internetowych potencjal­nych opiniodawców, która pozwala na dokonanie naboru zgodnie z przyjętymi kryteriami badania. Wyspecjalizowanymi bazami  dysponują agencje badań marketin­gowych. Adresy agencji badawczych prowadzących badania za pośrednictwem Internetu znaleźć można, między innymi na stronach:

  1. www.bluebook.org oraz
  2. www.greenbook.org.

Więcej praktycznych wskazówek dotyczących  możliwości wykorzystania Internetu w zaspokojeniu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa można uzyskać biorąc udział w szkoleniach marketingowych. Program szkolenia z badań marketingowych coraz częściej, poza tradycyjnymi metodami prowadzenia badań marketingowych, uwzględnia rozwiązania nowoczesne, a więc przede wszystkim te oferowane przez nowe media.

Obecnie w zakresie realizacji badań marketingowych widoczny jest trend wykorzystania kom­binowanych metod ich prowadzenia. Wyniki pozyskane przy wykorzystaniu jednej techniki badawczej często są niewystarczające. Stąd, na przykład w sytuacji prowadzenia badań ankietowych przy wykorzystaniu Internetu zazwyczaj uzupełnia się je równoczesnym prowadzeniem badań z wykorzystaniem poczty. Do niewątpliwych zalet badań ankietowych prowadzonych online zaliczyć należy:

  1. szybki zwrot wypełnionych kwestionariuszy,
  2. niższy koszt realizacji badania,
  3. wygodę dla ankietowanego,
  4. anonimowość opiniodawcy,
  5. brak wpływu ankietera,
  6. sposobność wyposażenia kwestionariusza w elementy audiowizualne (co zwiększa atrakcyjność samego badania),
  7. w większości przypadków zadowalająca dostępność geograficzna badanych.

Trzeba również podkreślić, że nie zawsze pozyskane drogą online wyniki badań są reprezentatywne.  W Polsce luka technologiczna jest jeszcze dość duża. Przyczyn niemożności generalizowania wyników badań na całą grupę może być niska penetracja użytkowników Internetu. Ogranicza to możliwość ekstrapolacji pozyskanych wyników na populację generalną (tzw. błąd pokrycia  – coverage error).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout