Wartości konsumpcyjne

szkolenia zamknięte dla handlowcówJakość ludzkiego życia determinująca poziom zadowolenia człowieka z własnej egzystencji uwarunkowana jest przyjętym  przez niego  systemem wartości. Może on ograniczać się do zaspokojenia podstawowych potrzeb konsumpcyjnych. Czasy, w których żyjemy sprzyjają handlowcom. Kultura konsumpcyjna jest wszechobecna, szczególnie w dużych aglomeracjach. Rozpoznanie klienta kierującego się w życiu wartościami konsumpcyjnymi, a więc pragnieniem, aby jak najwięcej przedmiotów materialnych mieć na własność, aby stać się ich posiadaczem, to połowa sukcesu sprzedawcy i często ważny element programów na bazie których realizowane są szkolenia zamknięte dla firm. Użyteczne umiejętności w tym zakresie, tj. diagnozy segmentu klientów ww. typu, można nabyć w trakcie szkoleń sprzedażowych. Tzw. „klient konsumpcyjny” odznacza się bowiem specyficznymi cechami i sposobem zachowania. Udział w szkoleniu otwartym pozwoli na pozyskanie informacji w tym zakresie. Z kolei firmy zamawiające szkolenia zamknięte dla handlowców dotyczące ww. kwestii stwarzają sobie szansę na możliwość efektywniejszej segmentacji klientów i dopasowania konkretnych działań handlowych do profilu konsumpcyjnego odbiorców.

Rozmowa handlowa z  „klientem konsumpcyjnym”

Osoby takie m.in. szczególnie cenią przedmioty i usługi wysokiej jakości, luksusowe, nierzadko bardzo kosztowne, których posiadanie świadczy o wysokim statusie materialnym ich właściciela. Wartość człowieka ujmowana w tych kategoriach jest mierzona jego majątkiem, stanem posiadania, wielkością konta bankowego. Rozmowa handlowa z takim klientem musi być poprowadzona bardzo umiejętnie, gdyż konsument tego typu z reguły nie wydaje lekką ręką swoich pieniędzy i równocześnie zdaje sobie sprawę ze swojego statusu. Przykładowo, sprzedawca pod żadnym pozorem nie może dać odczuć klientowi, że jest on wyjątkowy ze względu na zasobność swojego portfela, gdyż osoby tego typu z reguły mają poczucie, że sprzedawcy „czyhają na ich pieniądze”.  Z drugiej jednak strony, nabywcy tego pokroju potrzebują uznania i podziwu jak tlenu. Wskazana jest tutaj umiejętność znalezienia horacjańskiego złotego środka i poprowadzenia dyskusji we właściwym kierunku. Rozmowę należy prowadzić w atmosferze przekonania, że to oferowany produkt jest wyjątkowy i idealnie może wpasowywać się w nierzadko wysublimowaną egzystencję tegoż klienta. Realizowanie transakcji handlowej z kontrahentem tej kategorii  wymaga znajomości psychologii sprzedaży. Trzeba być świadomym, że dla „klientów konsumpcyjnych” posiadanie różnych rze­czy to bardzo często jeden z kluczowych celów ich życia. Dobrze ich postawę odzwierciedla aforyzm Emersona „rzeczy siedzą w siodle i ujeżdża­ją ludzkość”. Ich życie zdominowane jest przez proces reifikacji. Grupa ta pragnie posiadania na własność różnych przedmiotów materialnych, które można na­być za pieniądze. Te wartości konsumpcyjne generują szereg korzyści, które po­legają na możliwości zapewnienia sobie wy­kwintnych potraw, modnego ubioru, posia­dania nowoczesnego sprzętu radiowo-telewizyjnego, samochodu lub komfortowego mieszkania.

Podziw, szacunek, respekt w oczach otoczenia efektem transakcji kupna-sprzedaży

Funkcja posiadanych przedmiotów nie sprowadza się jedynie do ich osobistego użytkowania, lecz także do tego, że umożliwiają one im­ponowanie otoczeniu swym stanem posiada­nia stanowiącym materialny symbol wyż­szości nad innymi ludźmi. Dobry sprzedawca ma tego świadomość. Co więcej, wartości konsumpcyjne wykazują bliski związek z wartościami prestiżowymi. Są one realizowane również przez szybki awans za­wodowy, zajmowanie kierowniczych stano­wisk oraz prominentnej pozycji w hierarchii władzy. Te ostatnie mogą być cennymi wskazówkami dla dobrego handlowca-obserwatora otoczenia.  Osobom ceniącym szczególnie ten rodzaj wartości zależy na tym, aby być podziwianymi przez otoczenie, aby narzucać mu swą wolę, aby podporządkować sobie innych ludzi. Bez wątpienia jest to specyficzny i bardzo „delikatny” segment potencjalnych klientów odznaczający się wysokim poziomem samoświadomości w zakresie transakcji kupna-sprzedaży.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout