warsztaty ze sprzedaży wiara w siebie

Wiara w siebie – filar handlu

Główny atrybut wybitnego handlowa to wiara w siebie. Polega ona na absolutnym przeświadczeniu o swojej pomyślności zawodowej. Wiara w siebie to czynnik rozstrzygający powodzenie w sprzedaży. Bez ufności we własne możliwości nie osiągnie się spektakularnego sukcesu sprzedażowego. Szczególnie początkujący handlowcy lub ci wdrażający się w nowe środowisko zawodowe mają tendencję do zapominania o tej kardynalnej zasadzie. Wiara w swoje umiejętności bezpośrednio przekłada się na możliwość wypracowania dobrych, lepszych i najlepszych wyników. Postawa ta powinna towarzyszyć sprzedawcy na co dzień, co z kolei wiąże się z koniecznością oddzielenia chirurgicznym cięciem sfery prywatnej od zawodowej. Problemy prywatne nie mają prawa podkopywać Twojej wiary w siebie jako handlowca. Dobry sprzedawca to osoba pewna siebie. Stąd,  osoby wycofane i skryte jeżeli chcą rozwijać się zawodowo w handlu, powinny skorzystać z treningów interpersonalnych modelujących pożądane cechy handlowców. Mocno eksponują je szkolenia ze sprzedaży. Przy czym trzeba zaznaczyć, że warsztaty tego typu pokazują wyłączne kierunki rozwoju i sposoby budowania pewności siebie, która zasadza się jednak przede wszystkim na Twojej kondycji psychicznej, a więc emocjach i psychice. Główną pracę musisz wykonać samodzielnie.

Wizualizacja procesu sprzedaży

Dobrym sposobem kształtowania wiary we własne możliwości i potencjalne efekty jest wizualizowanie danej sytuacji handlowej. Oczywiście można „iść na żywioł”, ale jest to dalece nieprofesjonalne i na zachowanie tego typu mogą sobie pozwolić wyłącznie handlowcy z długim doświadczeniem zawodowym, umiejący odnaleźć się w trudnej sytuacji i błyskawicznie adaptujący dany schemat sprzedażowy do konkretnych okoliczności. Wizualizacja wzmacnia siłę psychiczną. Poszerza horyzonty myślowe sprzedawcy, prezentuje daną okoliczność handlową w pełnym wymiarze. Jest to również sposób na „zahartowanie własnej podświadomości”. Gdy dana okoliczność zdarzy się w rzeczywistości, sprzedawca będzie w stanie odpowiednio zareagować.

Wygląd, postawa i emocje

Odzwierciedleniem wiary w siebie, pewności jest również aparycja handlowca. Wygląd jest ważny tak dla Ciebie (dobre samopoczucie), jak i dla Klientów. To jak się wygląda silnie związane jest z Twoimi emocjami i sferą emocjonalną Twojego Klienta. Z aparycją wyraźnie koresponduje postawa ciała sprzedawcy. Również i w tym przypadku potrzebny jest trening. Właściwą postawę (np. proste plecy, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zdecydowany wyraz twarzy), należy trenować przy każdej okazji spotkania handlowego. Ćwiczyć można również  w innych sytuacjach, niż sprzedażowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że najlepsze efekty dają ćwiczenia w realnych warunkach sprzedażowych, gdyż odznaczają się one konkretnymi uwarunkowaniami. Świadomość prowadzenia procesu sprzedaży i obecność klienta wyzwala szczególne emocje, których w pełni się nie powieli np. w warunkach treningu ze współpracownikiem.

Sytuacja handlowa to okazja wielowymiarowa

Spotkanie handlowe to po pierwsze, dążenie do nawiązania, przeprowadzenia i zamknięcia transakcji handlowej. Po drugie, to okazja do treningu „na żywym materiale”. Po trzecie wreszcie, to sposobność do obserwowania zachowania innych sprzedawców (handlowców) i czerpania z ich sposobów realizacji sprzedaży (oczywiście o ile spotkanie, sytuacja sprzedażowa pozwala na ich obecność).

Wybitne umiejętności sprzedażowe – perły sprzedaży

Kwalifikacje sprzedażowe to coś, co można „wytrenować”. Nie bez znaczenia pozostają predyspozycje do tego zawodu, ale generalnie każdego można przeszkolić na handlowca. Nie każdy jednak będzie odnosił w tej profesji spektakularne sukcesy. Wielokrotnie w życiu spotykamy się w ludźmi, o których myślimy „właściwa osoba na właściwym miejscu”. Już po pierwszym kontakcie wyrabiamy sobie zdanie o profesjonalizmie danej osoby. W przypadku handlowców, fundamentem tej opinii jest zdolność umiejętnego zrealizowania procesu sprzedażowego od jego zainicjowania, aż po zamknięcie transakcji. Najlepsi handlowcy sprzedają w sposób specyficzny. Przykładowo:

  1. Budują więź z Klientem. Chodzi tutaj o umiejętność upodobnienia się do Klienta pod względem jego postawy, tonu głosu, gestów, słownictwa, oddechu. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale nie w handlu.
  2. Nakłaniają Klienta do zracjonalizowania decyzji zakupowej poprzez stawianie pytań otwartych, które pozwolą mu zdać sobie sprawę z tego, dlaczego potrzebuje produktu X i jak ułatwi mu on życie, w jaki sposób spełni jego marzenia.
  3. Ustalają rzeczywistą przyczynę potrzeby zakupu danego produktu. W rezultacie sprzedawca uzyskuje szerszy obraz sylwetki profilowej Klienta i równocześnie ułatwia sobie formułowanie kolejnych pytań wzmagających zaangażowanie Klienta. Wie o nim więcej, więc rozmowę może prowadzić w sposób zindywidualizowany i swobodny.

Schematy sprzedażowe podkopują unikalność sytuacji handlowej

Firmy często narzucają swoim pracownikom konkretne schematy sprzedażowe, które później szkolenia ze sprzedaży weryfikują. Oczywiście w pewnych okolicznościach, narzucone przez firmę dyspozycje sprzedażowe mają zastosowanie. Jednak Klient powinien czuć się przede wszystkim jak „wybraniec”, a posłużenie się utartym modelem może zniechęcić go do zakupu.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout