metody aktywne szkoleń menedżerskich

Nowoczesne i tradycyjne podejście do treningu

Szkolenia teoretyczne (podejście tradycyjne) to warsztat oraz praca z materiałami szkoleniowymi ukierunkowany na aktualizację najnowszej wiedzy. Wykład w tym przypadku może mieć charakter tradycyjny, ale może również być realizowany za pośrednictwem telewizji, czy internetu. Natomiast celem szkolenia praktycznego (podejście aktywizujące) jest wykształcenie konkretnych umiejętności lub nawyków, które wynikają na przykład z wdrożenia w firmie nowych technologii. Katalog form szkolenia praktycznego jest niezwykle bogaty. W praktyce szkoleniowej wykorzystywane są metody nauki odwołujące się do doświadczenia uczest­ników, tj. dyskusja, odgrywanie ról, czy gry. Poniżej zestawiono najbardziej typowe cechy tradycyjnego i aktywizującego podejścia do szkoleń.

Podejście aktywizujące (szkolenia praktyczne):

 1. Filarem szkolenia jest proces uczenia się przez uczestnika szkolenia.
 2. Szkolenie realizowane jest głównie poprzez aktywność i zaangażowanie uczestników szkolenia oraz sposobność wyboru.
 3. Nacisk na ekspresję emocji i rozwijanie indywidualności.
 4. Ważne jest równoczesne modelowanie umiejętności i sprawności w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i moralnej.
 5. Profiluje się przede wszystkim umiejętności:  samodzielne­go myślenia, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi, pozyskiwania  potrzebnych informacji i rozwiązywania problemów (również ad hoc).
 6. Kształtuje się sprawne integrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką.
 7. Uczestników angażuje się w proces planowania tego, czego pragną się nauczyć (np. na etapie konstruowania programu szkolenia).

Podejście tradycyjne (szkolenia tradycyjne):

 1. Jego celem jest pozyskanie wiedzy teoretycznej (wyeksponowanie sfery poznawczej, zwłaszcza pamięci, z pominięciem sfery emocjonalno-społecznej i wolicjonalnej).
 2. Szkolenie realizowane jest głównie poprzez aktywność i zaangażowanie trenera. Rola uczestników sprowadza się do bycia biernymi odbiorcami wiedzy. Ich zadaniem jest przyswajanie i zapamiętywanie.
 3. Materiały szkoleniowe i trener to podstawowe źródło wiedzy.
 4. Uczestników nie angażuje się w proces planowania tego, czego pragną się nauczyć.

Szkolenie menedżerskie realizowane poprzez trening aktywizujący

Udział w szkoleniu praktycznym ma pozwolić na  nauczenie się określonej umiejętności, ale w szkoleniu aktywizującym chodzi jeszcze o coś….mianowicie, wykształcenie  przekonania, że ta umiejętność jest najlepsza z najlepszych. Dobrym przykładem są szkolenia menedżerskie. Uczy się na nich m.in. jak na fundamencie hipotetycznych sytuacji, które mogą urzeczywistnić się w firmie przewidywać i planować. Każda taka potencjalna sytuacja zakończona jest sprecyzowanym poleceniem: co zrobiłby uczestnik szkolenia, gdyby znalazł się w danej okoliczności zawodowej. Sytuacje te aranżowane są przy wykorzystaniu różnorodnych form treningu aktywizującego. Zalicza się do nich m.in. warszta­ty, gry, wyjazdy studyjne, symulacje, treningi, pokazy. Dobre szkolenie to takie, które obejmuje pełnowymiarowy obraz danej sytuacji. Innymi słowy, musi wskazywać dlaczego te konkretne zadanie należy wykonać. Trener w trakcie szkolenia praktycznego musi mieć gwarancję, że uczestnik szkolenia rozumie na czym polega jego cały proces i poszczególne zadania. Gdy pewność ta zostanie uzyskana, uczestnik zapoznawany jest z konkretnym ciągiem czynności, które pozwolą mu na realizację postawionego przed nim zadania.

Ekspresowa ewaluacja szkolenia aktywizującego

Zaletą treningów aktywizujących jest to, że daje ono możliwość rozpoczęcia procesu ewaluacji (pomiaru i oceny efektów szkolenia), już w końcowych fazach procesu szkoleniowego. Szkolenie praktyczne bazuje na schemacie akcja-reakcja. Reakcją jest m.in. stawianie pytań. Rodzaj pytania zadany przez uczestnika pozwala zorientować się, na ile opanował on umiejętności z konkretnych sesji szkoleniowych i czy istnieje potrzeba ponownego uczestnictwa w szkoleniu, ewentualnie skorzystania z konsultacji poszkoleniowych. Osobną kwestią jest to, że szkolenia menedżerskie aktywizujące są najzwyczajniej ciekawe, dynamiczne i ekspresyjne. Zaangażowanie leży w tym przypadku po obu stronach: podażowej (trener) i popytowej (uczestnicy).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout