Konferencje naukowe i szkoleniowe Publikacje naukowe – Przekuj teorię w praktykę z Exante

Profil szkoleń, konferencji i publikacji naukowych

Zapraszamy doktorantów, studentów i pracowników naukowych na konferencje naukowe i szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim oraz do udziału w recenzowanych monografiach naukowych wieloautorskich.

exante_bez_TC  

Konferencje naukowe 2016-2017

Organizujemy konferencje naukowe i szkoleniowe na obszarze całej Polski. Zakres konferencji obejmuje takie obszary i dziedziny nauk, jak: w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych - ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu; w obszarze/dziedzinie nauk społecznych - nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia; w obszarze/dziedzinie nauk technicznych - architektura i urbanistyka, budownictwo, informatyka, inżynieria środowiska. Adresatami naszych konferencji naukowo-szkoleniowych są: studenci, doktoranci, habilitanci; przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, reprezentanci praktyki gospodarczej i środowiska biznesu. Oferujemy zróżnicowane warianty udziału w konferencjach naukowych. Więcej

konferencje naukowe 2015 2016

Monografie naukowe

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych (drukowanych oraz elektronicznych). Publikacja artykułu pozwala na wzbogacenie dorobku naukowo-badawczego i usprawnienie warsztatu pisarskiego. Przyjmujemy teksty z różnych obszarów i dziedzin nauki. Informacja o aktualnym naborze:   Nabór artykułów

monografie naukowe

Trwa nabór artykułów do monografii naukowych -5 pkt

Do 31 października 2016 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

 1. Problemy opieki, wychowania i terapii
 2. Przemoc i agresja w Polsce. Diagnoza - Uwarunkowania - Prewencja. 
 3. Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku - obszary problemowe

PRAWO, ADMINISTRACJA, UBEZPIECZENIA

 1. Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń

DIETETYKA I KOSMETOLOGIA

 1. Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie
 2. Kosmetologia i medycyna estetyczna

OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego
Planowany termin wydania monografii: listopad 2016.

Do 15 listopada 2016 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

NAUKI EKONOMICZNE, HUMANISTYCZNE, PRAWNE

 1. Handel i biznes międzynarodowy. Zarządzanie – Prawo - Etyka.
 2. Transport. Aspekty ekonomiczne i organizacyjne.
 3. Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej i regionalnej. Teoria i praktyka.
 4. Planowany termin wydania monografii: grudzień 2016.   Szczegóły i lista tytułów - aktualny nabór  

Monografie 25 pkt – nabór rozdziałów

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych monografiach współautorskich (drukowanych i elektronicznych). Warunki: 3 Autorów (nazwiska na stronie tytułowej), rozdział o objętości 80 tys. znaków. Szczegóły

Usługi wydawnicze – publikacje naukowe

Oferujemy wydanie tradycyjne i elektroniczne prac magisterskich, doktorskich, monografii naukowych i innych publikacji. Wszystkie zgłaszane teksty podlegają recenzji naukowej. Recenzentem głównym jest osoba legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Zakres usług obejmuje: recenzję (doktorska lub profesorska: do wyboru), skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, ciągłą promocję publikacji w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych oraz w trakcie konferencji naukowych i szkoleniowych.   Szczegóły

Dla Doktorantów

WARSZAWA
19 listopad 2016
Szczegóły

WARSZAWA
14 styczeń 2017
Szczegóły

Najnowsze MONOGRAFIE NAUKOWE

okładka_jpg   okładka   okładka_jpg

Współpraca

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika