Konferencje naukowe i szkoleniowe Publikacje naukowe Szkolenia biznesowe dla firm i osób indywidualnych – Przekuj teorię w praktykę z Exante TC

Profil szkoleń, konferencji i publikacji naukowych

Zapraszamy doktorantów, studentów i pracowników naukowych na konferencje naukowe i szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim oraz do udziału w recenzowanych monografiach naukowych wieloautorskich. Specjalizujemy się również w projektowaniu i realizacji szkoleń biznesowych otwartych i zamkniętych w zakresie praktycznych zastosowań marketingu, sprawozdawczości, sprzedaży i umiejętności interpersonalnych w biznesie. Oferta skierowana jest do wszystkich tych osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności.

exante

Konferencje naukowe 2016-2017

Organizujemy konferencje naukowe i szkoleniowe na obszarze całej Polski. Zakres konferencji obejmuje takie obszary i dziedziny nauk, jak: w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych - ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu; w obszarze/dziedzinie nauk społecznych - nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia; w obszarze/dziedzinie nauk technicznych - architektura i urbanistyka, budownictwo, informatyka, inżynieria środowiska. Adresatami naszych konferencji naukowo-szkoleniowych są: studenci, doktoranci, habilitanci; przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, reprezentanci praktyki gospodarczej i środowiska biznesu. Oferujemy zróżnicowane warianty udziału w konferencjach naukowych. Więcej

konferencje naukowe 2015 2016

Szkolenia marketingowe, raportowanie szkolenia otwarte i zamknięte

Sprawozdawczość to końcowy etap generowania informacji. Jest ona jednym z kluczowych instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem. Opiera się m.in. na raportowaniu. Raporty można sporządzać w ujęciu ilościowym, ale coraz większego znaczenia z roku na rok nabiera sprawozdawczość jakościowa (pozafinansowa). Tym samym od osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość w firmach wymaga się przygotowywania raportów w ujęciu wartościowym i jakościowym. Na naszych warsztatach szkoleniowych uczymy w jaki sposób przy wykorzystaniu sprawozdawczości zaspokoić potrzeby informacyjne szerokiego kręgu użytkowników, przede wszystkim z zewnątrz przedsiębiorstwa.   Lista szkoleń

Szkolenia sprzedażowe otwarte i zamknięte

Programy szkoleniowe z zakresu zarządzania sprzedażą zostały tak skonstruowane, aby krok po kroku wprowadzić uczestników szkolenia w tajniki efektywnego zarządzania sprzedażą i wiążącym się z nim wachlarzem działań. Program kierujemy do ambitnych pracowników silnie zorientowanych na praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie stosować nowoczesne rozwiązania i techniki sprzedażowe w codziennej pracy.  Lista szkoleń

Trwa nabór artykułów do monografii naukowych

Do 25 września 2016 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

ZARZĄDZANIE

  1. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka

PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

  1. Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku - zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania
  2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży - uwarunkowania rodzinne i społeczne
Planowany termin wydania monografii: październik/listopad 2016.

Do 14 października 2016 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

PEDAGOGIKA

  1. Problemy opieki, wychowania i terapii

PRAWO, ADMINISTRACJA, UBEZPIECZENIA

  1. Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń

DIETETYKA I KOSMETOLOGIA

  1. Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie
  2. Kosmetologia i medycyna estetyczna

OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego
Planowany termin wydania monografii: listopad 2016.

Do 31 października 2016 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

  1. Przemoc i agresja w Polsce. Diagnoza - Uwarunkowania - Prewencja. 
  2. Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku - obszary problemowe
Planowany termin wydania monografii: listopad 2016. Szczegóły

Szkolenia rozwijające kompetencje miękkie

Warsztaty w zakresie modelowania umiejętności „miękkich” eksponują praktyczną wiedzę psychologiczną pożądaną w negocjacjach, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, kierowaniu zespołem i wielu innych obszarach. Programy szkoleń kładą nacisk na pracę zespołową, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwój asertywności, nowoczesne motywowanie, pozyskiwanie nowych klientów, negocjacje biznesowe. Umożliwiają rozwój kompetencji psychologicznych stanowiących uzupełnienie kompetencji twardych.   Lista szkoleń

Metodologia szkoleń

Treningi bazują na autorskich programach opracowanych przez specjalistów w swoim fachu. Mają charakter praktyczny. 80% czasu szkolenia to trening praktyczno-kreatywny przy wykorzystaniu metod aktywnych: case study, burza mózgów, symulacja, praca w parach lub grupach. Dokładamy wszelkich starań, aby środowisko szkolenia było jak najbliższe środowisku zawodowemu. 20% czasu szkolenia to seria krótkich miniwykładów mających charakter wprowadzający w część aktywną szkolenia i przygotowujących grupę do treningu.  Więcej

Dla Doktorantów

WARSZAWA
22 październik 2016
Szczegóły

WARSZAWA
19 listopad 2016
Szczegóły

Najnowsze MONOGRAFIE NAUKOWE

okładka_jpg    okładka   okładka_jpg   okładka_jpg

Współpraca

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika